ESOL فارسی

ESOL فارسی

اطلاعات

کلاسهای آغازین ، متوسط ​​و پیشرفته کلاسهای دوشنبه و پنجشنبه صبح را ارائه می دهیم.

ثبت

تاریخ ثبت نام: دوشنبه 12 شهریور : 9:30 صبح. و جمعه 19 سپتامبر : 7:00 PM

هزینه

30.00 دلار برای 13 کلاس. (بورس های تحصیلی موجود ، برای اطلاع از دفتر کلیسا تماس بگیرید)

رسیدن به آنجا

رانندگی: 10610 Sunset Hills Road در Reston ، ( مسیرهای دسترسی .)

خط نقره مترو (ایستگاه Wiehle خیابان) و یک اتوبوس اتصال دهنده Fairfax (507 Rt) برای رسیدن به روزهای هفته ما. (اطلاعات اتوبوس را ببینید.)

سوالات؟ با دفتر کلیسا تماس بگیرید

How we can help the people of Ukraine. Learn More